Báo Giá In Card Visit

22
2019
06
BÁO GIÁ IN CARD VISIT 2019

BÁO GIÁ IN CARD VISIT 2019

In Hoàng Kiên kính gửi Quý khách bảng báo giá in Card visit  BẢNG GIÁ IN CARD VISIT SL ĐƠN GIÁ THÀNH TIỀN Danh thiếp là loại thiếp nhỏ ghi họ tên, thường có kèm theo nghề nghiệp, chức vụ, địa chỉ, dùng để giao dịch. Danh thiếp thường được in trên giấy, có kích thước thông dụng là 5,5 × 9,0 cm. Tuy nhiên, cũng có một số người chọn kích thước khác như 5,0 × 9,0 cm hay 11 × 9 cm gập đôi, tất nhiên, dù kích thước thế nào cũng...
Đọc Thêm

Xem thêm...