In Card Visit

20
2019
06
MẪU CARD VISIT ĐẸP ẤN TƯỢNG THIẾT KẾ VÀ IN TẠI IN HOÀNG KIÊN P1

MẪU CARD VISIT ĐẸP ẤN TƯỢNG THIẾT KẾ VÀ IN TẠI IN HOÀNG KIÊN P1

Danh thiếp là loại thiếp nhỏ ghi họ tên, thường có kèm theo nghề nghiệp, chức vụ, địa chỉ, dùng để giao dịch. Danh thiếp thường được in trên giấy, có kích thước thông dụng là 5,5 × 9,0 cm. Tuy nhiên, cũng có một số người chọn kích thước khác như 5,0 × 9,0 cm hay 11 × 9 cm gập đôi, tất nhiên, dù kích thước thế nào cũng phải đảm bảo yếu tố gọn nhẹ của danh thiếp. Về mặt thiết kế, danh thiếp có hai loại là thiếp đứng...
Đọc Thêm