in tem chống giả

20
2019
06
NÂNG CAO BẢO MẬT THÔNG QUA TEM MÃ VẠCH

NÂNG CAO BẢO MẬT THÔNG QUA TEM MÃ VẠCH

Tem mã vạch là loại tem dùng lưu trữ dữ liệu theo bề rộng của các vạch được in song song cũng như của khoảng trống giữa chúng, nhưng ngày nay chúng còn được in theo các mẫu của các điểm, theo các vòng tròn đồng tâm hay chúng ẩn trong các hình ảnh. in tem bảo hành mã vạch có thể được nhận dạng thông qua các thiết bị quét quang học gọi là máy đọc mã vạch và chuyển dữ liệu đến phần mềm. Ưu điểm của việc in tem mã vạch trên...
Đọc Thêm